Colofon

Importeria B.V.

Amsterdam White Point
Laarderhoogtweg 25
1101EB Amsterdam
The Netherlands

Contact:
Telefoon: +31 (0)20 – 220 210 8
E-Mail: info@importeria.com

Kamer van Koophandel nummer : 76959066
Btw-identificatienummer : NL860853901B01
EORI-nummer : NL860853901
D-U-N-S Nummer : 493286144

Importeria B.V. is lid van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren.

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Importeria B.V. Ook het gebruik van merk- en productnamen van Importeria B.V in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Importeria B.V hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

De inhoud en structuur van de internetpagina’s van Importeria B.V zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke duplicatie of gebruik van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, tekstdelen, afbeeldingen of andere inhoud, vereist de voorafgaande toestemming van de aanbieder of rechthebbende.

Disclaimer

We besteden veel zorg en aandacht aan de informatie die op deze website kan worden geraadpleegd, maar we kunnen niet garanderen dat er geen onjuiste of verouderde informatie bevat. Het gebruik is op eigen risico. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de aanbiedingen van derden op het World Wide Web (de zogenaamde “Deep Links”). Voor zover links naar aanbiedingen van derden verwijzen, bevatten deze naar ons beste weten geen strafbare of anderszins verboden inhoud. Voor deze inhoud wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bovendien is Importeria B.V. niet verantwoordelijk voor inhoud die expliciet of impliciet is, bijvoorbeeld door een auteursrechtvermelding of gepaste branding als inhoud van derden, en verwerpt elke aansprakelijkheid voor deze inhoud.